Werkwijze

Eénzijdige verbintenis

Hier vindt u een leidraad om een geldige éénzijdige verbintenis op te stellen.


Werkwijze verbintenis

 1. U vindt de modelteksten onderaan op deze pagina. Gebruik het juiste type verbintenis bij de gekozen overdrachtsprocedure!
   
 2. Geef op de eerste pagina van de verbintenis aan of de partij die de verbintenis ondertekent, een vennootschap, een vereniging of natuurlijk persoon is. Vul de nodige gegevens in van deze partij: naam, adres, ondernemingsnummer of rijksregisternummer enz.
   
 3. De kadastrale gegevens van de grond die u wilt overdragen, vult u in op de tweede pagina van de verbintenis.
   
 4. Onderaan elke pagina van de verbintenis vermeldt u het referentienummer en het OVAM-dossiernummer. Het referentienummer bestaat uit een samenvoeging van de datum van ondertekening van de verbintenis en het OVAM-dossiernummer. Ondertekent u de verbintenis bijvoorbeeld op 25 september 2013 en maakt de grond deel uit van dossier 12345, dan wordt het referentienummer van deze verbintenis 2013.09.25/12345.
   
 5. De partij die de verbintenis aangaat, ondertekent en dateert de verbintenis op de laatste pagina. Vanaf 1 juni 2022 worden verbintenissen digitaal aan de OVAM bezorgd. Dit kan bij voorkeur via het contactformulier onderaan deze webpagina of via mail naar fz@ovam.be.  Let op: de OVAM aanvaardt enkel een document met gekwalificeerde elektronische handtekeningen*.                                                                                                             
 6. Opgelet: Als de verbintenis wordt aangegaan door een vennootschap of vereniging vraagt de OVAM informatie over de vertegenwoordigingsbevoegdheid. Enkel personen met de bevoegdheid om de vennootschap of vereniging te vertegenwoordigen, ondertekenen de verbintenis. Duid op de laatste pagina aan op welke manier u deze informatie aanlevert.
   
 7. Bezorg de nodige documenten aan de OVAM waaruit blijkt dat de ondertekenaar bevoegd is om de vennootschap of vereniging te vertegenwoordigen.
   
 8. De controle kan ook door de notaris gebeuren. De notaris bevestigt deze controle door middel van een bevoegdheidsverklaring, deze vindt u onderaan deze pagina. In dit geval is het bezorgen van de statuten en benoeming niet nodig.

* Wat is een gekwalificeerde elektronische handtekening?

Deze handtekening is aangemaakt via een bijzonder, gekwalificeerd middel en is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat, dat is afgeleverd door een erkende, vertrouwde instantie. Een voorbeeld is de handtekening geplaatst via de eID software in het programma Adobe Acrobat Reader De OVAM aanvaardt enkel de gekwalificeerde elektronische handtekening, omdat deze niet betwist kan worden. Andere varianten aanvaardt de OVAM niet.
Wat betekent dit concreet?

Een digitale route met een gekwalificeerde elektronische handtekening is mogelijk zolang de OVAM dit document digitaal ontvangt. Van zodra u dit document afdrukt, vervalt het certificaat en heeft het document een gewone elektronische handtekening.

De OVAM aanvaardt ook niet dat de verbintenissteller het document met een pen ondertekent, en deze gescande versie via mail bezorgt. Ook in dat geval heeft het document een gewone elektronische handtekening. Die heeft niet dezelfde juridische bewijskracht.

Ook interessant voor u

Bodembeheer