verwijderde pagina's

Uw grondstofverklaring


Hoe kan ik collega’s of externen toegang geven tot mijn grondstofverklaringdossiers?

Alleen de contactpersoon van een dossier ontvangt meldingen in zijn mailbox over een grondstofverklaringdossier. De contactpersoon vindt u in de rubriek “Aanvrager”.  U kan de contactgegevens van de contactpersoon op elk moment wijzigen.

U kan er zelf voor zorgen dat ook andere personen toegang hebben tot uw grondstofverklaringdossiers:

Voor collega’s in het bedrijf:

De verantwoordelijke van uw bedrijf kan een medewerker van het bedrijf toegang geven in het loket gebruikersbeheer. Hij moet daarvoor:

  • Inloggen in het webloket gebruikersbeheer
  • De medewerker toevoegen aan het bedrijf
  • De medewerker toegang verlenen tot het loket grondstofverklaringen met de rol “Bedrijf>Medewerker”

Meer info in de handleiding voor het loket gebruikersbeheer.

Voor externe personen:

De verantwoordelijke van uw bedrijf geeft een machtiging aan een adviesbureau (externe milieucoördinatoren, milieuconsulenten…).

Hoe? Klik rechtsboven in het webloket op de knop “Machtigingen”. U ziet dan een overzicht van adviesbureaus die al een machtiging hebben.

Klik daarna rechtsonder op “Nieuwe machtiging toevoegen”. Selecteer het gewenste adviesbureau.

Vanaf nu kan dit adviesbureau acties uitvoeren in naam van uw bedrijf.

Opgepast: het adviesbureau moet bij de OVAM gekend zijn als adviesbureau. Anders verschijnt het bedrijf niet in de lijst van adviesbureaus. Om erkend te worden als adviesbureau stuurt u een mail naar info@ovam.be met als vermelding “Erkenning adviesbureau”.

Wie is de ‘houder’ van een grondstofverklaring (GV)?

Dit is de aanvrager. Dit is normaal gezien de producent van de grondstof, maar kan ook een derde zijn die optreedt voor de producent(en).

Wat doe ik als houder van een grondstofverklaring (GV) bij een overname of naamswijziging?

U meldt dit best bij de OVAM.

Hoe kan ik mijn dossierbehandelaar contacteren?

Open de rubriek “Status” van uw dossier. Daar vindt u onze contactgegevens en de naam van uw dossierbehandelaar.

Waar vind ik mijn grondstofverklaring?

Meld u aan in het webloket voor grondstofverklaringen. Open de rubriek “Besluit van de OVAM” in het relevante dossier. Daar kan u uw grondstofverklaring downloaden als PDF.

Wat zijn zelfanalyses?

Houders van een grondstofverklaring moeten jaarlijks een zelfanalyse laten uitvoeren door een erkend laboratorium, tenzij anders bepaald in de grondstofverklaring. Het erkend labo e-mailt deze zelfanalyse naar de OVAM.

Een zelfanalyse bevat zowel een monsternameverslag als de resultaten van de analyses.

De erkende laboratoria voor monstername en analyse vindt u in deze online lijst van de OVAM.

U ontvangt een herinneringsmail één maand voor de uiterste datum voor deze zelfanalyse.

Meer info in VLAREMA artikel 2.3.1.3/2.

Door welke attesten of andere bewijzen moet ik mijn grondstof laten vergezellen?

Voor materialen waarvoor een grondstofverklaring (GV) is afgegeven, is een kopie van de grondstofverklaring verplicht.

Ook voor andere stromen waarvoor geen GV nodig is, kan een bepaalde attestering tijdens het transport of opslag, geëist worden. Bijvoorbeeld een keuringscertificaat van compost of de COPRO-keuring voor bouwmaterialen. Een papieren bewijs kan vervangen worden door een elektronische drager.

Hoe verander ik de contactpersoon voor mijn grondstofverklaring?

  1. Open uw dossier in het webloket en ga naar de rubriek "Aanvrager" .
  2. Wijzig de gegevens van de contactpersoon.
  3. Klik op "Bewaren".

Wie is de dossierbehandelaar van mijn grondstofverklaring?

  1. Open uw dossier in het webloket en ga naar de rubriek "Status" .
  2. U vindt daar de naam en het telefoonnummer van uw dossierbeheerder.

U kan ook een vraag stellen of informatie bezorgen aan de OVAM door de actie "Dossierinfo toevoegen" uit te voeren in uw dossier in het webloket.

Team Onderzoek en Monitoring