Ga terug

Intersoil-conferentie: experts buigen zich over de toekomst van de Europese bodems

Nieuwsbericht · Nov 16, 2022 4:45:00 PM
Schematische voorstelling soil remediation

Op 5 en 6 oktober 2022 vond in Brussel het tweejaarlijkse congres Intersoil plaats. Het centrale thema was ‘Welke strategie voor Europese bodems in 2030?’. Tijdens de openingssessie lichtte Bavo Peeters, beleidsadviseur bij de Europese Commissie, de recente EU-initiatieven toe. Daarna volgden de beleidsinzichten van de drie Belgische gewesten. 

Voor Vlaanderen gaf Ann Cuyckens, afdelingshoofd Bodembeheer van de OVAM, een overzicht van de realisaties op basis van het Bodem(sanerings)decreet en de nieuwe denkrichtingen die verkend worden. Lange tijd lag de focus in Vlaanderen op verontreinigde sites. Intussen komt bodemzorg meer en meer in beeld. Het is een thema dat ook terugkwam tijdens de sessies rond ontharding, duurzaam bodembeheer, circulaire economie, digitaal beheer, biodiversiteit en klimaat.

Nieuwe tools en modellen

Binnen het topic ‘bodem en digitaal beheer’ gaven OVAM-collega’s Cuinera Isenborghs en Eddy Wille een toelichting bij de evolutie van het beheer van bodemgegevens. In het bijzonder bespraken ze de innovaties rond het beheer van stortplaatsgegevens, namelijk het verkennen van herontwikkelingsopportuniteiten met de Cedalion-tool.

In dat verband is ook de Regeneratis-workshop noemenswaardig. Regeneratis is een Interreg NW Europe-project waaraan de OVAM deelneemt. Het is gericht op sites en stortplaatsen van metallurgische activiteiten. Tijdens de workshop werd een nieuw economisch model voor ontwikkelingsprojecten op voormalige metallurgische locaties voorgesteld. Ook het nieuwe online platform werd onthuld. Dat moet eigenaars en beheerders van zulke terreinen in contact brengen met stakeholders die geïnteresseerd zijn in de valorisatie van de terreinen en de mogelijke ontginning van de stortplaatsen. 

Circulariteit bij brownfields

Tijdens de rondetafel van de Brownfield Academy werden de belemmeringen voor de circulariteit van brownfields besproken. Dit zijn verlaten of onderbenutte terreinen die moeizaam tot herontwikkeling komen door verschillende factoren zoals complexiteit, hoge ontwikkelingskosten, onzekerheden, ... Ook tijdens de rondetafel leverde de OVAM een bijdrage: Eddy Wille gaf als onderhandelaar toelichting bij de brownfieldconvenanten en de platformwerking bij de projectstuurgroepen.

>> Bekijk de Engelstalige Powerpoint-presentatie 'Landfill mining'  

>> Bekijk de Engelstalige Powerpoint-presentatie 'From soil cure to soil care'

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140