Ga terug

Sociale woningen asbestveilig tegen 2029

Nieuwsbericht · Dec 9, 2022 9:30:00 AM
Huis met asbest

De sector van sociale huisvesting voert momenteel een ambitieus programma uit om sociale woningen doorgedreven te renoveren en hen klaar te maken voor de toekomst. Kwaliteitsvol wonen in een energieperformante sociale woning betekent ook dat die woning asbestveilig moet zijn. Met het protocol ‘asbestveilige sociale woningen’ streeft de sociale huisvestingsector ernaar tegen 2029 sociale woningen asbestveilig te maken. Hierbij staat asbestinventarisatie voorop: een gecertificeerd asbestdeskundige zal sociale woningen in groep inventariseren. Vervolgens kan de sector die bevindingen in het asbestattest meenemen in de voorziene renovatietrajecten.

Ondersteuning bij asbestafbouw

De OVAM ondersteunt protocolpartners Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) en Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) daarin ook inhoudelijk met communicatie en asbestexpertise bij voorbeeldbestekken.

Binnen de uitvoering van het Actieplan Asbestafbouw nemen zowel hogere als lokale overheden hun voorbeeldrol op om gebouwen asbestveilig te maken. Zo maken zij werk van een asbestveilig eigen patrimonium met bijzondere aandacht voor jeugd en organiseren zij inzamelprojecten voor asbestcement aan huis voor burgers. Het asbestattest biedt sinds 23 november 2022 het nodige inzicht waar zich welke asbestrisico’s bevinden in gebouwen. 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140