Ga terug

Rapporteren over de Asbestovereenkomst 2018 kan tot 31 mei

Nieuwsbericht · Mar 16, 2022 4:35:00 PM
Persoon achter laptopscherm toont grafieken

Om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken, stelde de Vlaamse Regering in 2018 het Actieplan Asbestafbouw op. In het kader daarvan werd de Asbestovereenkomst 2018 uitgewerkt, waarop alle Vlaamse steden en gemeenten vrijwillig intekenden. Daarvoor werd een budget van 9 miljoen euro vrijgemaakt.

Acties voor asbestafbouw

Met de ondertekening van de Asbestovereenkomst 2018 engageerden de lokale besturen zich ertoe het asbestthema te integreren in één of meerdere lokale beleidsdomeinen. Zo goed als alle gemeenten in Vlaanderen ondernamen de afgelopen jaren concrete acties om het asbestpassief op hun grondgebied verder af te bouwen. Ze konden daarin zelf kiezen hoe ze dat beleidsmatig vormgaven.

Analyse uitvoering Asbestovereenkomst

De OVAM vraagt aan de steden en gemeenten om te rapporteren over de uitvoering van de Asbestovereenkomst. Dat kan nog tot 31 mei. In juni start de OVAM met de kwalitatieve analyse van die rapporteringen. Die moet inzicht bieden in welke mate het Vlaamse asbestafbouwbeleid vorm krijgt in de lokale beleidsthema's. De resultaten van die analyse zullen midden 2022 op de OVAM-website staan.

Meer info

Meer over de weg naar een asbestveilig Vlaanderen leest u op de website.
Omgevingsambtenaren kunnen de rapportage indienen via dit webformulier.

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140