Ga terug

2 miljoen euro beschikbaar voor Cofinanciering

Nieuwsbericht · Apr 24, 2023 4:06:00 PM
Spaarvarken

Om deze bodemverontreinigingen in kaart te brengen en Vlaanderen properder te maken voor de toekomstige generaties, zijn er bodemonderzoeken nodig. Echter brengen deze vaak veel kosten met zich mee en niet iedereen heeft hier het kapitaal voor. Daarom heeft de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) in 2013 een financiële tussenkomst voor de sanering van historische verontreinigde gronden in het leven geroepen: Cofinanciering.


We merken dat te weinig probleembezitters hiervan op de hoogte zijn. Daarom zetten we deze financiële tussenkomst nogmaals in de kijker en sommen we een aantal voorwaarden nog eens duidelijk op. En wie weet, misschien komt uw klant toch in aanmerking voor deze cofinanciering. 


Vooraleer uw klant cofinanciering kan aanvragen, moeten een aantal stappen gevolgd zijn:

 • Allereerst moet er een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek zijn uitgevoerd, waaruit blijkt dat er een ernstige bodemvervuiling met een saneringsnoodzaak is op het perceel/percelen. 
 • Verder moet blijken dat de gevonden verontreiniging historisch of gemengd overwegend historisch van aard is. Dit wil zeggen dat ze volledig of gedeeltelijk voor 1995 is tot stand gekomen.

Wanneer heeft het zin om deze tussenkomst aan te vragen? Hieronder vindt u een kort overzicht wanneer de aanvraag misschien iets voor uw klant is:

 

 • Eigenaars waarvan de grond vóór 1 juni 2008 volledig of gedeeltelijk is verworven.
 • Eigenaars waarvan de grond verworven is na 31 maart 2019 waarbij de vorige eigenaar ook in aanmerking kwam voor cofinanciering en dit kan aantonen. Ook moet de huidige eigenaar een ’verbintenis tot uitvoering van de bodemsaneringswerken‘ getekend hebben.
 • Vorige eigenaars van risicogronden moeten bij de overdracht van het terrein als eigenaar-overdrager een verbintenis tot uitvoering van de bodemsanering ondertekend hebben.
 • Vorige eigenaars van niet-risicogronden moeten de bodemsaneringswerken uitvoeren waartoe zij volgens het Bodemdecreet verplicht zijn.
 • De huidige of vorige eigenaar krijgt enkel cofinanciering wanneer hij ook de kosten van de bodemsanering draagt en  effectief betaalt.


Let op: er zijn ook een aantal uitzonderingen waardoor de kans op cofinanciering wegvalt.

 

 • Eigenaars die vrijstelling van saneringsplicht hebben verkregen. 
  • Heeft uw klant echter maar een gedeeltelijke vrijstelling, dan kan hij nog steeds een cofinanciering aanvragen voor de historische bodemverontreiniging waarvoor hij geen vrijstelling kreeg.
 • Eigenaars die zelf of van wie de rechtsvoorganger minder dan dertig jaar geleden de bodemverontreiniging heeft veroorzaakt.
 • Eigenaars tegen wie de OVAM een proces-verbaal of een verslag van vaststelling heeft opgesteld door  het Bodemdecreet of het VLAREBO te overtreden.
 • Eigenaars die als onderneming niet voldoen aan de voorwaarden om de de-minimissteun te ontvangen.

Het lijken misschien veel voorwaarden om aan te voldoen, toch loont het om na te kijken of uw klant een deel van zijn kosten kan terugvorderen via deze subsidie. Het gaat immers om kosten die hij de afgelopen twee jaar heeft gedaan om de verontreiniging op zijn perceel/percelen te verwijderen.


Hoeveel bedraagt deze mogelijke tussenkomst?


De tussenkomst bedraagt momenteel 35% voor ondernemingen en 50% voor niet-ondernemingen. De OVAM kent per cofinancieringsaanvraag maximaal 200.000 euro toe. Uw klant kan aanvragen voor meerdere dossiers van bodemverontreiniging indienen. In elk geval blijft het totaal gecumuleerde bedrag van cofinanciering over een periode van drie kalenderjaren beperkt tot 200.000 euro.


Voor het kalenderjaar 2023 heeft OVAM een budget voorzien van 2 miljoen euro voor cofinanciering.


Kijk zeker ook op de website van de OVAM voor verdere informatie en hoe uw klant zijn aanvraag moet indienen. Dit kan u doen door op onderstaande link te klikken:


-     Cofinanciering (vlaanderen.be) 


Ook mag u of uw klant bij vragen steeds mailen naar cofinanciering@ovam.be.
 

Bodembeheer