Ga terug

Afronding Cmartlife-project rond duurzamere verwerking van serreloof in Vlaanderen

Nieuwsbericht · Apr 19, 2024 6:08:00 AM
Serreloof tomaten

Op het einde van elk teeltseizoen komt er heel veel serreloof vrij dat vaak vervuild is met touwen en/of clips uit polypropyleen (PP) of polyamide (PA). In Vlaanderen gaat dat over vruchtgroenten zoals tomaten, paprika en komkommer. Het vervuilde serreloof wordt dan meestal verbrand of gecomposteerd in naburige landen of regio’s met beperktere voorwaarden inzake kwaliteit. 

In het kader van het Europese Cmartlife-project onderzochten de OVAM en Vlaco, het Vlaamse Steunpunt en Informatiecentrum inzake composteren, compostgebruik en afvalarm groenbeheer, duurzamere verwerkingsopties van dat serreloof. Ze deden dat in samenwerking met Boerenbond en de proefcentra PSKW (Proefstation voor de groenteteelt) en PCH (Proefcentrum Hoogstraten). 

Serreloof composteren in Vlaanderen

Cmartlife zette tussen 2021 en 2023 proeven op in zowel de serreteelt als de compostering van loof met bioafbreekbare touwen en clips. Daaruit blijkt dat serreteelt zonder (plastic) clips of met enkel bioafbreekbare touwen of clips zeker haalbaar is. 

Naast de compostering van organisch-biologisch afval (OBA) en mogelijk gft-compostering is ook groencompostering een beloftevolle optie voor de verwerking van serreloof tot bodemverbeterend middel in Vlaanderen, mits een voldoende lange composteerduur. Maar de optie van het groencomposteren is juridisch nog niet rond.  

Meer info

  • Voor composteerders en telers die meer inzicht willen krijgen in de financiële haalbaarheid, hebben Vlaco en Boerenbond een gedetailleerde kosten-batenanalyse van verschillende teeltscenario’s uitgewerkt.
  • In de handleiding en infografieken van Vlaco en de OVAM bieden technische, juridische en economische handvatten om meer serreloof professioneel gecomposteerd te krijgen in Vlaanderen. 

 


 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140