Ga terug

Europese commissie moet minimale kwaliteitseisen voor consumententextiel opleggen

Nieuwsbericht · Jan 19, 2022 3:28:00 PM
Infografiek - Ecodesign criteria for consumer textiles

Volgens een studie uitgevoerd door Centexbel blijkt levensduurverlenging van textielproducten op korte termijn de grootste impact te hebben op hun duurzaamheid en circulariteit. Om een kledingstuk een lang leven te garanderen, is kwaliteit de belangrijkste factor, naast repareerbaarheid en onderhoud. Een waardevolle vaststelling, die moet dienen om de Europese textielstrategie mee vorm te geven.  

Criteria en voorwaarden voor ecodesign

De OVAM gaf aan Centexbel (het textiel onderzoekscentrum) de opdracht om na te gaan welke ecodesign criteria de grootste impact hebben op de duurzaamheid en circulariteit van consumententextiel (kleding, linnen, gordijnen…). Dit kan dienen als input voor de EU-textielstrategie die binnenkort gelanceerd wordt. Daarnaast werden ecodesignvoorwaarden geformuleerd, om de richtlijn ‘Ecodesign’van de EU uit te breiden met de categorie textiel.

Levensduurverlenging van textielproducten bleek op de korte termijn de grootste impact te hebben. Daarna volgen het sluiten van de kringloop en duurzame productie. Binnen het criterium levensduurverlenging bleek kwaliteit het zwaarst door te wegen. Maar ook repareerbaarheid en onderhoud zijn van belang om onze kleding langer te laten meegaan.

Kwaliteitseisen

Op basis van deze bevindingen stelde Centexbel vervolgens kwaliteitseisen op voor verschillende categorieën van consumententextiel. Deze kwaliteitseisen kunnen dienen om laagwaardig textiel te weren uit Europa. Deze eisen worden samen met de sectorfederaties en experts verder verfijnd en gevalideerd. Verder wordt aan de Europese beleidsmakers geadviseerd om de regels voor communicatie over duurzaamheid duidelijker te formuleren om greenwashing te voorkomen. Tenslotte stelt de studie ook voor om naast minimumcriteria ook premiumcriteria te ontwikkelen. Deze criteria moeten producenten en retailers stimuleren om niet enkel te voldoen aan de minimumeisen, maar om nog beter te doen.

Meer info

U leest meer over circulair textiel in het volledige rapport of op de website en in ons magazine OVAM.link.


 

Team pers & communicatie

Woordvoerder