Ga terug

Gemeentelijke benchmarktool up-to-date tot en met 2022

Nieuwsbericht · Dec 14, 2023 10:51:00 AM
Laptop met infografieken

In 2019 lanceerde de OVAM in samenwerking met Interafval en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) de gemeentelijke benchmarktool. Daarmee kunnen beleidsmedewerkers of -makers van lokale besturen het afval-, materialen- en bodembeleid van hun gemeente evalueren. De tool toont gegevens voor meer dan 50 indicatoren, sinds kort ook voor het jaar 2022. Voor de hoeveelheden ingezameld afval zijn er data beschikbaar vanaf 2015, voor de meeste andere indicatoren kunnen gemeenten zich benchmarken op basis van gegevens vanaf 2018. In 2023 voegde de OVAM ook gegevens over asbestafbouwprojecten toe, meer bepaald het aantal locaties waar asbestcement werd opgehaald.

Waardevolle inzichten

De benchmarktool laat gemeenten toe om hun prestaties via grafiekjes en tabellen te vergelijken met die van andere gemeenten, gemeentegroepen of intercommunales. Hoe zit het met de restafvaldoelstellingen van andere gemeenten? Welke diftarsystemen passen andere gemeenten toe, en leiden die tot betere restafvalcijfers? Halen toeristische gemeenten grotere of kleinere hoeveelheden selectief ingezameld afval op dan ‘gewone’ gemeenten? Welke preventiemaatregelen neemt een gemeente met weinig inwoners? Hoeveel risicopercelen in Vlaamse steden ontvingen al een bodemonderzoek? Dergelijke inzichten bieden de gemeentebesturen boeiende en waardevolle informatie om hun beleid bij te sturen en te optimaliseren. Verder bevat de benchmarktool ook een tool die gemeenten toelaat om hun lokale afval- en materialenbeleid te evalueren op klimaateffecten, nl. de Gemeentelijke CO₂-tool (via login).

Lees meer over de gemeentelijke benchmarktool op de website van de OVAM.

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140