Ga terug

Sanering stort Kwadebeek afgerond

Nieuwsbericht · May 21, 2024 1:12:00 PM
Kwadebeek

In samenwerking met de OVAM, de Vlaamse Milieumaatschappij (VLM) en het Departement Omgeving heeft de gemeente Sint-Genesius-Rode in het najaar van 2023 een deel van de stortplaats aan de Kwadebeek gesaneerd. Tegelijk werd de beekvallei heringericht. 

De bodemsanering werd vrijwillig uitgevoerd. Op basis van de resultaten van het oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek was er geen sanering nodig. Het ontgraven van stortmateriaal om ruimte te geven aan water is een toepassing van het ELFM²-concept ‘Valorisatie naar ruimte’. Met de ontgraving wordt de (chemische) bodemkwaliteit ter plaatse van de Kwadebeek herstelt, en dit in relatie met de bredere maatschappelijke omgeving en het ecosysteem.

De sanering startte in september 2023. Na het vrijmaken van de werfzone en het installeren van een bemalingssysteem werd 6 500 kubieke meter stortmateriaal afgegraven en afgevoerd naar een verwerkingseenheid. Een tijdelijke werfweg werd aangelegd om de graafwerken vlot te kunnen uitvoeren zonder de bodem te verstoren.

Meandering

Over een afstand van 200 meter werd de betonnen buis verwijderd waardoor de Kwadebeek stroomde. Aan beide zijden van de beek werd over een strook van twee meter het stortmateriaal verwijderd. De veenbodem werd vrijgemaakt en kan opnieuw haar rol als spons in het landschap opnemen. Daardoor kan de Kwadebeek nu opnieuw vrij meanderen. En dat werd ook nog gestimuleerd door acht meanders aan te leggen. De oevers van de beek zijn op een natuurlijke manier verstevigd met perkoenpalen en ruwe steen, zodat ze bij zware regenbuien stabiel blijven. 

Aan beide zijden van de Kwadebeek bevindt zich nog een gedeelte van het stort. Om ervoor te zorgen dat dat op zijn plek blijft en de Kwadebeek niet hindert in zijn loop, werden de oevers bedekt met een kleilaag en een halve meter aarde en extra gestabiliseerd door de aanplant van els en het inzaaien met grassen. De vallei kan nu spontaan terug evolueren naar een valleibos.

Blue Deal

De werken passen in het lokale beheerplan van Natuurpunt Sint-Genesius-Rode en Linkebeek door het behoud van het beekbegeleidende bos en in de Blue Deal van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Ze werden grotendeels gefinancierd met subsidies van Vlaanderen, Omgeving - Natte Natuur en de VLM - Vlaams Klimaatadaptieplan (VAP). 

Meer info: 
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140