Ga terug

Sanering van met PFAS-verontreinigde woonzone in Willebroek voor begin 2022

Nieuwsbericht · Nov 24, 2021 5:47:00 PM
Themabeeld gezonde grond

Op de site van de voormalige fabriek De Naeyer in Willebroek werd afgelopen zomer een
bodemverontreiniging met PFAS vastgesteld. Omdat op het terrein recent een nieuwe woonzone werd aangelegd, die nog deels in ontwikkeling is, werd versneld bijkomend onderzoek uitgevoerd. De resultaten van het tussentijds rapport van het site-onderzoek tonen aan dat de verontreiniging met PFAS in de toplaag verspreid aanwezig is over de ganse woonwijk, zonder dat een specifieke bron aangeduid kan worden. Vanuit die vaststelling werd beslist om de volledige woonzone te saneren om zo de gezondheidsrisico’s op lange termijn weg te nemen.
 
Lees het volledige persbericht

Woordvoerder

Jan Verheyen