Ga terug

Selectieve inzameling bioafval rendeert

Nieuwsbericht · Mar 17, 2022 11:00:00 AM
etensresten en tuinafval

Vanaf 1 januari 2024 moeten de EU-lidstaten het bioafval van huishoudens en bedrijven uit het restafval houden. Dat kan onder meer via de selectieve inzameling van dat bioafval. Het voordeel? Het huishoudelijk restafval, dat nu gemiddeld 143 kg per inwoner telt, verder doen dalen.

De Vlaamse huisvuilzak bevat vandaag gemiddeld meer dan 35 gewichtsprocent recycleerbaar bioafval, ondanks een goed ingeburgerde groenafvalinzameling (alleen tuinafval) over heel Vlaanderen en een gft-inzameling (groente-, fruit- en tuinafval) in de meeste gemeenten. In gemeenten waar de focus ligt op de inzameling van groenafval en thuis composteren, zit er een nog hoger aandeel bioafval in de huisvuilzak in vergelijking met gft-regio’s waar gft wel wordt ingezameld. Ook zetten nog niet alle bedrijven voldoende in op de selectieve inzameling van bioafval, nochtans is een deel daarvan daar wel al toe verplicht.

Naar een nieuw uitvoeringsplan huishoudelijk afval

De OVAM onderzocht de economische, sociale en ecologische impact van een aantal inzamel- en verwerkingsscenario’s voor bioafval. De studie nam ook de invloed van het tariferingsbeleid onder de loep.

Uit dat onderzoek blijkt dat de gft-inzameling in combinatie met voorvergisting en nacompostering leidt tot het grootste reductiepotentieel, en dat met de laagste milieu-impact. De keerzijde is een grote maatschappelijke kost, voornamelijk door de logistieke kosten en de relatief hoge verwerkingsprijs. Maar voor eender welk inzamelscenario zijn een doordacht tariefbeleid en een optimale inzamelfrequentie van bioafval en huisvuil absolute vereisten, zo stelt het onderzoek.

Op basis van die resultaten kan het beleid onderbouwde keuzes maken voor het nieuwe uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval.

Meer info

Raadpleeg de studie

Team pers & communicatie

Woordvoerder