Ga terug

Wijziging Leidraad standaardprocedures oriënterend bodemonderzoek

Nieuwsbericht · Jun 15, 2022 8:56:00 AM
bodemstaalname

Vanaf 1 juli 2022 gaat er een nieuwe versie van de standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek in voege. 
De wijziging van de standaardprocedure heeft ook een impact op de leidraad standaardprocedure OBO. 

De voornaamste wijzigingen in de leidraad zijn:

  • toevoeging verduidelijkende voorbeelden strategie 0;
  • verduidelijking voorbeelden kadastrale wijzigingen;
  • extra duiding bemonsteringsstrategie 10;
  • integratie van de Leidraad strategie 8 asbest (deze Leidraad is zodoende niet meer van toepassing);
  • toevoeging hoofdstuk ‘Label in eigendom van de Vlaamse Overheid. 


De nieuwe versie zal op de OVAM-website te raadplegen zijn, via de volgende link: ovam.vlaanderen.be/leidraden.
 

Bodembeheer