Ga terug

De sanering van de Hulpe kan beginnen

Nieuwsbericht ยท Dec 22, 2022 12:32:00 PM
De sanering van de Hulpe kan beginnen

De saneringswerken in Kloosterbeemden te Zichem lopen af. We startten in dit gebied met oppervlakkige afgraving van de centrale zone. Het rietland zal zich in het voorjaar en zomer volledig herstellen. Vervolgens legden we een verbindingsgracht aan die uitkomt op een helofytenfilter. De helofytenfilter zal overstromingswater ontvangen uit de Oude Demer en als natuurlijke filter dienst doen. Met de grond die vrijkwam uit de verbindingsgracht legden we een aarden wal aan zodat het water in de gracht richting de centrale rietzone vloeit. Om het water maximaal in Kloosterbeemden te houden dempen we tot slot de monding van de Leigracht. Aansluitend op de saneringswerken worden volgend jaar nog bijkomende ingrepen uitgevoerd op de Demer. Die zullen bijdragen tot de vernatting van Kloosterbeemden.

In 2023 starten we met de sanering van de Hulpe over een lengte van 2,5 km. Dit is het laatste traject van de Winterbeek tot aan de monding in Demer. We starten daar met de aanleg van een slibvang net voor de monding van de Hulpe in de Demer.  Die voorkomt dat tijdens de werken het opgewoeld, vervuild materiaal verder stroomafwaarts naar de Demer kan vloeien. Daarna leggen we een slibontwateringsbekken aan ter hoogte van de Ernest Claesstraat. Hier wordt het vervuild slib tijdelijk gedeponeerd en krijgt het de kans om in te dikken alvorens het te transporteren naar de saneringsberging. Na deze twee voorbereidende werken kan de effectieve sanering van de waterloop van start gaan. Hierbij zullen we het vervuilde slib, de waterbodem en de oevers afgraven en opnieuw aanvullen met propere grond. Voor de vele wandelaars die van het Demerbroeken komen genieten wordt er een alternatieve wandelroute aangeboden zodat het gebied toegankelijk blijft.