Ga terug

Oeversanering Hulpe met ecologische herinrichting

Nieuwsbericht ยท Jul 17, 2023 4:44:00 PM
Oeversanering Hulpe met ecologische herinrichting

De saneringswerken ten noorden van de spoorweg zijn afgerond. We hebben hier het vervuilde slib en de onderliggende bodem geruimd waarna de bodem terug werd aangevuld tot haar oorspronkelijk peil. Vervolgens hebben we beide oevers over hun volledige lengte gesaneerd. Hierbij hebben we de oevers niet overal tot hun oorspronkelijk peil terug aangevuld maar op de percelen grenzend aan natuurgebied plaats gelaten voor een winterbed. Dit winterbed zorgt er voor dat de Hulpe in de winter meer water kan vasthouden. Zo dragen we bij aan een betere waterveiligheid met bovendien een hogere ecologische waarde. 


Voor een verder ecologisch herstel hebben we ook stroomdeflectoren in de waterloop geplaatst. Dit zijn boomstronken die ter hoogte van binnenbochten deels in de oever zijn ingegraven en deels in de waterloop liggen, het water wordt zo richting de buitenbocht gestuurd. Zo helpen we de  natuurlijke meandering een handje, waarbij buitenbochten eroderen en binnenbochten kunnen aanslibben. Bovendien heeft dood hout in de waterloop een belangrijke ecologische functie en biedt het een schuilplaats voor vissen. 


Tot slot hebben we ook reeds de waterbodem ten zuiden van de spoorweg gesaneerd. Momenteel zijn de werken een tijdje gepauzeerd omwille van het bouwverlof.