Ga terug

Waterbodemsanering Hulpe en natuurherstel in Kloosterbeemden

Nieuwsbericht · May 30, 2023 9:06:00 AM
Kloosterbeemden

De sanering van de Hulpe draait momenteel op volle toeren. Na afwerking van het slibontwateringsbekken zijn we gestart met de sanering van de waterloop. Als eerste is de waterbodemsanering uitgevoerd. Hierbij is het vervuilde slib en de onderliggende vaste bodem afgegraven en gedeponeerd in het slibontwateringsbekken. Met de heraanvulling van de beekbodem wordt er een tijdje gewacht, de tijdelijk lagere waterstanden zorgen namelijk voor gunstige werkomstandigheden bij de oeversanering.

Na een vlot verloop van de waterbodemsanering zijn we begin deze maand gestart met de sanering van de rechteroever. Hierbij werken we van stroomafwaarts naar -opwaarts en wordt de vervuilde oever afgegraven en meteen heraangevuld. We vullen de oever echter niet overal volledig terug aan maar geven de waterloop een natuurlijker profiel dan voorheen. De Hulpe lag in het verleden op dit traject diep ingesneden in het landschap. We kiezen er nu voor om een winterbedding te creëren en geven de waterloop zo meer buffercapaciteit en zorgen voor een ecologische opwaardering.

Update Kloosterbeemden

De sanerings- en inrichtingswerken in het centrale deel van Kloosterbeemden werden begin dit jaar afgerond. Door de werken is het gebied nu al beter in staat om regenwater op te vangen en te bufferen. Later dit jaar zullen binnen ons project en begin volgend jaar via het Sigma project Demervallei nog aanvullende maatregelen worden genomen om ook de grondwaterpeilen te laten stijgen.

Ondertussen begint Kloosterbeemden zich al mooi te herstellen. Rond de centrale waterplas begint de rietvegetatie zich terug te ontwikkelen. Tal van water- en moerasvogels hebben ook al de weg gevonden naar Kloosterbeemden.

Met het oog op het herstel van een natuurlijk visbestand, werden in februari en mei al succesvolle visuitzettingen gedaan van kwabaal en snoek. Later dit jaar volgde nog een visuitzetting met vetje. Vetje is een karperachtige vissoort, die een belangrijk deel uitmaakt van de voedselketen in waterrijke moerassen met ondiep, stilstaand water. Door de aanwezigheid van meer vis hopen we ook terug een aantal moerasvogels zoals roerdomp en woudaap aan te trekken.