Ga terug

Sanering van de tuinen in de Wevinnestraat gestart

Nieuwsbericht · Oct 1, 2020 3:57:00 PM
Foto tuinwerken Winterbeek

Slibruiming in deelgebied 3 is afgerond

Recent werd ca. 10.000 ton vervuilde beekbodem ontgraven die nu gestockeerd is in een ontwateringszone. Na de ontwatering wordt het slib afgevoerd naar de stortplaats ‘Kepkensberg’ van Tessenderlo Group. Met de sanering van de beekbodem is het ecologisch herstel in dit gebied ingezet.

Sanering tuinen Wevinnestraat is gestart

Ook de oeversaneringswerken schieten goed op. Alle oevers opwaarts het centrum van Molenstede (Diest) zijn reeds aangepakt. Uit het vooronderzoek bleek dat de tuinen van 7 woningen in de Wevinnestraat (centrum Molenstede) ook gedeeltelijk verontreinigd zijn en dat sanering er nodig is om de risico’s voor de bewoners weg te nemen. Op 21 september 2020 startten de saneringswerken in de tuinen. Voorafgaand informeerden we de bewoners over de omvang van de werken, werd een plaatsbeschrijving uitgevoerd en werden afspraken gemaakt i.v.m. het herplaatsen van afsluitingen.

Bij de sanering van de tuinen wordt de vervuilde oever afgegraven en direct afgevoerd naar de stortplaats ‘Kepkensberg’ van Tessenderlo Group. De afgegraven tuinen worden meteen hersteld met propere grond. Daarna wordt er opnieuw gras gezaaid en worden de afsluitingen hersteld.

Transport van de grond

Om de hinder voor de bewoners te beperken gebeurt alle aan- en afvoer vanaf de overliggende oever. Hiervoor zijn tijdelijke overbruggingen van de Winterbeek aangelegd. Op die manier moeten geen private opritten gebruikt worden voor het grondtransport. Om de geluidshinder te beperken wordt gewerkt met een hybridekraan die deels elektrisch aangedreven is.

Duur van de werken

De werken in de tuinen zullen ongeveer 2 weken duren. Daarna gaat de oeversanering verder in het stroomafwaarts gelegen landbouwgebied. Het einde van de werken in deelgebied 3 is voorzien voor eind 2020.