Ga terug

Slibontwateringsbekken klaar, start waterbodemsanering

Nieuwsbericht · Apr 17, 2023 12:00:00 PM
Slibontwateringsbekken klaar, start waterbodemsanering

In de voorbije maand hebben we het slibontwateringsbekken langs de Ernest Claesstraat aangelegd. Dit bekken dient om het vervuilde slib, dat we uit de Hulpe halen, te laten drogen alvorens we het afvoeren naar de saneringsberging. Het bekken is opgebouwd uit enkele stevige dijken van waarop een kraan kan werken. In het bekken is een folie geplaatst zodat er geen vervuiling in de onderliggende bodem terecht komt. Voordat het water uit dit bekken in de Hulpe vloeit komt het eerst nog in een bezinkingsbekken waar het vervuild slib de kans krijgt om te bezinken. De kwaliteit van het water dat we laten terugvloeien naar de Hulpe wordt met chemische analyses opgevolgd zodat we zeker zijn dat er geen verontreiniging uit het ontwateringsbekken vertrekt. Ook hebben we een oversteekplaats aangelegd over de Hulpe zodat het werfverkeer het ontwateringsbekken kan bereiken zonder over de openbare weg te komen.

Door de overvloedige regenval de voorbije periode lag het terrein er een tijd té nat bij en werden de werken een tijdlang gestaakt. Er is van deze periode gebruik gemaakt om de zes slibvangen in het reeds gesaneerde deel van de Winterbeek te ruimen. Langs elk van deze slibvangen is er een ontwateringszone voorzien waar het slib eerst een periode zal drogen alvorens we het afvoeren naar de saneringsberging. We nemen ook stalen van dit slib om op te volgen in hoeverre het vervuild is. Zodra het slib zuiver is, laten we de slibvangen verlanden tot een rietzone, wat bijvoorbeeld kan dienen als paaiplaats voor vissen.

Nu het ontwateringsbekken klaar is starten we met de waterbodemsanering van de Hulpe. Om de kwetsbare grond langs de Hulpe te beschermen hebben we eerst een rijplatenbaan aangelegd waarover het werfverkeer zal rijden. Deze werfstrook valt voor een groot deel samen met de bestaande wandelroute. Er is dan ook een alternatieve route voorzien parallel aan de werfweg en aangeduid met signalisatie.