Verontreiniging

Welke stoffen?

Uit bodemonderzoeken blijkt dat de bodem van de beek, de oevers en het overstromingsgebied verontreinigd zijn met chloriden (zouten) en zware metalen (cadmium en radium).


Responsive Image

De verontreiniging is grotendeels het gevolg van vroegere lozingen door Tessenderlo Group. Deze stoffen kwamen in het water aan het lozingspunt ter hoogte van de Paalse Plas en zijn meegevoerd door de stroming. Ze hebben zich opgehoopt in de waterbodem en op de oevers. Door overstromingen kwamen ze ook in het valleigebied terecht. 

De verontreinigingen werden in kaart gebracht tijdens verschillende bodemonderzoeken in de periode 2003-2009. De rapporten van de bodemonderzoeken zijn ter inzage bij de OVAM.

De polluenten die zijn aangetroffen zijn residuen uit het proceswater van Tessenderlo Group. Ze kwamen vrij tijdens de productieprocessen die in het verleden plaatsvonden. De lozingen van de verontreinigende stoffen zijn ondertussen sterk gereduceerd. De lozingsnormen worden daarbij niet meer overschreden. Daardoor komt er geen verontreiniging meer bij en kan de sanering van de Winterbeek starten.

Sanering Winterbeek

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
winterbeek@ovam.be