Over de Winterbeek

Deelgebied 3: Molenstede en Kraanrijk


Detail deelgebied 3

Responsive Image
Over de werken

In het deelgebied Molenstede en Kraanrijk wordt de Winterbeek en de omliggende gronden gesaneerd. Dit deelgebied bevindt zich op het grondgebied van de gemeenten Diest en Scherpenheuvel-Zichem. De werken vonden voornamelijk in woon-, natuur- en landbouwgebied plaats. De werken zijn afgerond in april 2021.


Meer over de werken

 

Stand van zaken
  • Op 2 augustus 2018 werd het gefaseerd bodemsaneringsproject voor deelgebied 3 'Molenstede en Kraanrijk' ingediend bij de OVAM.
  • De saneringswerken zijn gestart in april 2020 en afgerond in april 2021.

Meer over de timing


Sanering Winterbeek

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
winterbeek@ovam.be