Over de werken

Rechten en plichten

Het Bodemdecreet legt een aantal regels op aan eigenaars en gebruikers van verontreinigde gronden. Die regels hebben betrekking op de overdracht van gronden (verkoop, vruchtgebruik, erfpacht,...) en het grondverzet (uitgraven en transporteren van grond).


Responsive Image

Sanering Winterbeek

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
winterbeek@ovam.be