Over de Winterbeek

Toekomst

De Winterbeek heeft heel wat potentieel, maar de verontreiniging van de waterloop en de omliggende oevers werpt voorlopig nog roet in het eten. De sanering van de waterloop en haar vallei zal heel wat nieuwe kansen creëren.


Verbetering door vermindering zoutlozingen

Door de verontreiniging met zware metalen en de jarenlange zoutlozingen was de Winterbeek zo goed als dood. Vis was er niet te vinden en de typische natuur langs de beek had te lijden onder de regelmatige overstromingen met verontreinigd water. Gelukkig is er beterschap merkbaar. Sinds begin 2014 wordt er al minder zout geloosd op de Winterbeek. Daardoor ging de waterkwaliteit er sterk op vooruit. Op minder dan een jaar tijd vonden niet minder dan 17 vissoorten hun weg vanuit de Demer terug naar de Winterbeek. Paling, baars, snoek, blankvoorn, rietvoorn, serpeling en karper zwemmen er terug rond. Van typische beekvissen zoals bermpje, riviergrondel en de zeldzame kopvoorn is geweten dat ze zich inmiddels succesvol voortplanten in de Winterbeek.

Sanering biedt kansen voor natuur, recreant, bewoner en landbouw

De historische verontreiniging van de waterbodem en de oevers met voornamelijk zware metalen vormt nog een bedreiging voor de aanwezige natuur en staat een verder ecologisch herstel van de Winterbeek en haar vallei in de weg. Maar ook voor de landbouw en de mens vormt de verontreiniging een bedreiging. Daarnaast is de sanering ook noodzakelijk om de doelstellingen van de Europese kaderichtlijn Water en de Habitatrichtlijn te realiseren. Hoog tijd dus voor een grondige aanpak.

Tussen 2017 en 2021 pakken we dit probleem aan. Zo kan de Winterbeek zich herstellen tot de prachtige Kempische laaglandbeek van weleer. Een propere waterloop zorgt voor nieuwe kansen voor natuur en landbouw in het valleigebied én voor een veilige leefomgeving voor de bewoners en recreanten. Misschien zien we binnenkort weer de felgekleurde ijsvogel voorbijflitsen?

foto: Koen De Devos

Sanering Winterbeek

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
E-mail
winterbeek@ovam.be