Wat doen we?

Circulair bouwen

Om de milieu-impact van bouwen en wonen te verminderen moeten we meer en meer circulair bouwen. Daarbij gaan we op een circulaire manier om met onze materialen en ontwerpen en verbouwen we circulair.


Vlaanderen staat voor de grote uitdaging om haar grondstoffenverbruik te doen dalen en bouwwerken circulair te ontwerpen en uit te voeren. De inspanningen die ze daartoe wil leveren, zijn gebundeld in het beleidsprogramma "Op weg naar circulair bouwen" dat loopt van 2022 tot 2030. Het beleidsprogramma bevat twee hoofdthema's: 'circulair materialenbeheer' en 'circulair ontwerpen en (ver)bouwen'.