Studies en cijfers

Composteren

Composteren is een biologisch proces waarbij, in aanwezigheid van zuurstof, organische stof wordt omgezet in stabiele compost.


De compostinstallaties kunnen ingedeeld worden naargelang het inputmateriaal: groencompostering of gft-compostering. Deze installaties mogen ook een beperkte hoeveelheid andere organisch-biologische stromen aanvaarden.

Een composteerinstallatie moet over een milieuvergunning beschikken. Voor het verwerken van afval is rubriek 2 van toepassing.

Het composteerproces moet steeds op een vloeistofdichte vloer gebeuren. Om het proces optimaal te laten verlopen, moet het materiaal regelmatig gekeerd worden.

Meer informatie over composteren, vindt u bij VLACO.
Responsive Image

Team Bio