Europese en internationale werking

Multilaterale en bilaterale samenwerking

OVAM zet samenwerkingen op met tal van partners, om haar doelstellingen te verwezenlijken en slagkracht te vergroten. Dit kan gaan om actieve deelname aan Europese en internationale netwerken en fora of om bilaterale contacten om wederzijds kennis en inspiratie uit te wisselen en samenwerking op te zetten.