Grondstoffenregeling metallurgie

Register van gebruikte grondstoffen (non-ferro metalen)

Wie moet het register van gebruikte grondstoffen bijhouden en welke gegevens moet deze bevatten?


Wie moet het register van gebruikte grondstoffen bijhouden?

De grondstoffengebruikers die non-ferro metalen winnen en raffineren met pyrometallurgische, hydrometallurgische of elektrolytische procédés houden een register bij van de door hen gebruikte grondstoffen die overeenkomstig de Materiaalcodelijst worden aangeduid als op te nemen in het inkomende materialenregister.
De minister kan de grondstoffengebruikers aanwijzen die een inkomend materialenregister moeten bijhouden.

Welke gegevens moet het register bevatten?

Het inkomende materialenregister bevat de volgende gegevens over de gebruikte grondstoffen:

  • datum en uur van de aanvoer van de te gebruiken grondstoffen;
  • de hoeveelheid aangevoerde grondstoffen in liter of kg;
  • de aard en de samenstelling van de grondstoffen, met vermelding van de materiaalcode;
  • indien van toepassing: naam, adres, met inbegrip van het land, en, indien gekend, het identificatienummer van de grondstoffenproducent, voor Belgische grondstoffenproducenten het ondernemingsnummer en voor buitenlandse het btw-nummer;
  • de beoogde toepassingswijze van de grondstoffen: dispers gebruik, gebruik als brandstof of ander gebruik in een ingedeelde inrichting; 
  • korte omschrijving van de toepassingswijze; 
  • indien van toepassing: de vermelding dat de aangevoerde grondstoffen geweigerd zijn, met de reden van de weigering.

Het register wordt ten minste elke werkdag of na elke aanvoer aangevuld met de meest recente gegevens.

De grondstoffen die gebruikt worden in de inrichting waar ze zijn ontstaan, hoeven niet te worden opgenomen in het register.

Het register wordt gedurende vijf jaar door de grondstoffengebruiker digitaal bijgehouden. Het register ligt ter inzage op de exploitatiezetel en voor binnenschippers op het schip.