Afval inzetten als grondstof

Register van geproduceerde grondstoffen

Wie moet het register van gebruikte grondstoffen bijhouden en welke gegevens moet deze bevatten?


Wie moet het register van geproduceerde grondstoffen bijhouden?

De grondstoffenproducent houdt een register bij van de geproduceerde grondstoffen die overeenkomstig de Materiaalcodelijst worden aangeduid als op te nemen in het uitgaande materialenregister.

Welke gegevens moet het register bevatten?

Het uitgaande materialenregister bevat de volgende gegevens over de geproduceerde grondstoffen:

  • de hoeveelheid grondstoffen in ton, kubieke meter, liter of kilogram;
  • de aard en de samenstelling van de grondstoffen, met vermelding van de materiaalcode;
  • de beoogde toepassingswijze van de grondstoffen: dispers gebruik, gebruik als brandstof of ander gebruik in een ingedeelde inrichting; 
  • indien van toepassing, naam en adres van de gebruiker en voor Belgische ondernemingen het ondernemingsnummer, voor buitenlandse ondrnemingen het btw-nummer. 

Het materialenregister wordt ten minste elke dag aangevuld met de meest recente gegevens.

De grondstoffen die gebruikt worden in de inrichting waar ze zijn ontstaan, hoeven niet te worden opgenomen in het register, vermeld in het eerste lid.

Het register wordt gedurende vijf jaar door de grondstoffenproducent digitaal bijgehouden. Het register ligt ter inzage op de exploitatiezetel en, voor binnenschippers, op het schip.