Producten onder UPV

Voertuigen

In België rijden er zo'n 6 miljoen voertuigen. Op het einde van de levensloop dankt men het voertuig af en wordt het gerecycleerd. Voor het inleveren, opslaan, behandelen, vervoeren en exporteren van afgedankte voertuigen of voertuigwrakken werd een regelgeving opgesteld.


Wanneer zijn voertuigen afvalstoffen? 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen afgedankte voertuigen en voertuigwrakken. Het onderscheid tussen beide termen is belangrijk om de verplichtingen te kennen per type afgedankt transportmiddel. Vermits VLAREM van voertuigwrakken of afgedankte voertuigen spreekt, gelden de vergunningsplicht en de daaraan gekoppelde algemene en sectorale voorwaarden voor alle afgedankte gemotoriseerde transportmiddelen. In VLAREMA gelden de aanvaardingplicht en de erkenningsplicht bij het behandelen enkel voor afgedankte voertuigen.

Europese richtlijn end-of-life vehicles

Beheersorganisme Febelauto 

Febelauto is het beheersorganisme voor zowel afgedankte voertuigen als batterijen uit hybride en elektrische voertuigen, kortweg HE-voertuigen.
Responsive Image