Ga terug

Open Food Conference zet duurzaam voedsel op het menu

Nieuwsbericht · Apr 15, 2024 1:39:00 PM
openfoodconference

De Vlaamse Regering bracht meer dan 770 deelnemers samen voor de Open Food Conference in Leuven. Het doel: een open dialoog organiseren tussen beleidsmakers, wetenschappers, landbouwers, ngo’s, de voedingsindustrie…. Nu het doel en de ambities zijn bepaald, is er nood aan duidelijke paden om de doelstellingen te verwezenlijken.

De boodschap is duidelijk: 

  • Er is nood aan een systemische aanpak bij het ontwikkelen en implementeren van een strategie voor duurzame voedselsystemen (met doelen voor de korte, middellange en lange termijn).
  • Voedselzekerheid en de duurzame transitie zijn geen tegengestelde begrippen. De twee uitdagingen gaan hand in hand.
  • Er is behoefte aan een nieuw verhaal rond landbouw, één dat landbouw herwaardeert en het debat depolariseert: een positief verhaal dat hoop en perspectief brengt.
  • De eiwittransitie biedt kansen voor welvaart, milieu en gezondheid in Europa. Er is een brede steun voor de Europese eiwitstrategie, die momenteel wordt besproken.
  • De gezonde keuze zou de makkelijkste keuze moeten zijn. Transformatie van het bestaande voedselsysteem en aanpak van openbare aanbestedingen als een krachtig instrument zouden eetgewoontes kunnen veranderen.
  • De transitie van een voedselsysteem is ook een collectieve inspanning van alle belanghebbenden: overheden, boeren, bedrijven, organisaties en consumenten. Zoals een van de deelnemende boeren zei: "De enige manier om onze uitdagingen aan te gaan, is samen".

Een eerlijke prijsvorming in de voedselketen is essentieel voor deze transitie en voor innovatie. ‘Goedkoop voedsel is duur', werd benadrukt tijdens een debat. Er is nood aan eerlijke prijzen die kosten dekkend zijn, maatschappelijke kosten (gezondheid, ecologie, klimaat...) inbegrepen. Tegelijkertijd garandeert een effectief voedselbeleid het recht op voedsel voor iedereen. Dit recht overstijgt de grenzen van de Europese Unie, net als de uitdaging om de klimaatverandering aan te pakken.

Men is er van overtuigd dat de Open Food Conference de noodzakelijke samenwerking in én met Europa kan versnellen. Er is behoefte aan een coherent voedselbeleid dat systemische problemen aanpakt. Het vergt politieke daadkracht, coherente beleidsinstrumenten en positieve en wetenschappelijk onderbouwde communicatie om deze verandering teweeg te brengen. Het versterken van de samenwerking tussen wetenschap, beleid en de burgermaatschappij is daarbij cruciaal.

De conclusies van de Open Food Conference zijn ook gebundeld in een nota aan de Europese Raad. De presentatie van de sessie over circulaire initiatieven om voedselverlies te voorkomen bij huishoudens vind je hier.