Zet je tanden in onze whitepaper.

Het probleem, de cijfers en de oplossingen: dankzij de whitepaper 'Voedselverlies in Vlaanderen' ben je helemaal mee. 
voedelverlies vlaanderen

Kraakverse cijfers
en rapportages 

Open Food Conference (maart 2024)

In maart bracht de Vlaamse Regering meer dan 770 deelnemers samen voor de Open Food Conference in Leuven met als doel: een open dialoog organiseren tussen beleidsmakers, wetenschappers, landbouwers, ngo’s, de voedingsindustrie, ... 
In de presentatie staat een overzicht van heel wat goede circulaire initiatieven om voedselverlies te voorkomen bij huishoudens. 
Responsive Image
voedelverlies

Monitor voedselverlies 2020

Jaarlijks gaat er in Vlaanderen bijna 900.000 ton eetbaar voedsel verloren. Een kwart daarvan gooien huishoudens thuis weg. Het leeuwendeel van deze voedselresten komt terecht in de restafvalzak en in de verbrandingsinstallatie. Dit is een greep uit de opvallende cijfers uit de monitor voedselverlies van OVAM in samenwerking met Departement Landbouw en Visserij. 
Het rapport geeft de voortgang weer van de preventie, de selectieve inzameling en de valorisatie van voedselverlies en voedselreststromen uit de hele voedselketen in Vlaanderen in 2020.

Actieplan Voedselverlies 2021-2025

In april 2021 lanceerde de Vlaamse Regering het actieplan voedselverlies en biomassareststromen 2021-2025. OVAM en departement Landbouw en Visserij coördineren de uitvoering ervan, samen met alle ketenpartners vormen ze het platform voedselverlies. Bedoeling is om tegen eind 2025 de voedselverliezen in Vlaanderen in het restafval sterk te reduceren via preventie en selectieve inzameling.

Voortgangsrapportage Actieplan Voedselverlies 2021-2025

Het Vlaams platform Voedselverlies maakte een eerste voortgang op sinds de lancering van het actieplan in 2021. Er zijn al heel wat acties op de rails gezet om voedselverlies te verminderen of te valoriseren. 

Een extra proevertje

Hieronder vind je publicaties die minder recent zijn, maar daarom niet minder smakelijk. 

Monitoring Vlaamse cijfers voedselverlies