Actieplan voedselverlies en biomassareststromen circulair 2021-2025

Whitepaper voedselverlies

In deze whitepaper schetsen we een helder beeld van het probleem voedselverlies in Vlaanderen en hoe dit probleem zich voordoet bij gezinnen en bedrijven. En de whitepaper biedt een kijk op de oplossingen om voedselverlies terug te dringen.


Jaarlijks gaat er in Vlaanderen bijna 900.000 ton eetbaar voedsel verloren. Een vierde daarvan gooien huishoudens thuis weg. Zo blijkt uit de monitor van het actieplan Voedselverlies van de OVAM. Het leeuwendeel van de voedselresten komt terecht in de restafvalzak en in de verbrandingsinstallatie.

Dit is maar één van de vele opvallende cijfers uit de monitor, een cijfer dat de OVAM aanspoort om het probleem voedselverlies in Vlaanderen helder in kaart te brengen. 

In deze whitepaper presenteren we de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen voor verschillende belanghebbenden, waaronder consumenten, producenten, supermarkten en overheden. 

De strijd tegen voedselverlies kunnen we alleen winnen door samenwerking tussen al deze partijen. 

Ga zelf aan de slag en strijd mee tegen voedselverlies op www.dekostwinners.be.
Responsive Image

Team Bio