Producten onder UPV

AEEA

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) valt onder de aanvaardingsplicht.


Toepassingsgebied

De afvalstoffenwetgeving (artikel 1.2.1§2, 23° van het VLAREMA) beschouwt volgende apparaten als elektrische en elektronische apparatuur (EEA):

“Apparaten die om naar behoren te werken afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom en die onderworpen zijn aan de aanvaardingsplicht, vermeld in artikel 3.4.4.1”.

Rapportering (A)EEA en verplichting tot validering

De aangepaste Europese richtlijn voor AEEA werd in 2014 omgezet in het VLAREMA. Hierin werden nieuwe rapporteringsverplichtingen opgenomen voor (afgedankte) elektrische en elektronische apparaten waaronder ook (afgedankte) fotovoltaïsche zonnepanelen.

Iedereen die AEEA inzamelt, verhandelt, makelt, uitvoert naar het buitenland, verwerkt of hergebruikt, is verplicht hierover te rapporteren aan de OVAM. Deze verplichting geldt ook voor afvalstromen die buiten het Recupel-systeem of PV-Cycle-systeem ingezameld en verwerkt worden. Distributeurs van EEA die niet samenwerken met een contractant van Recupel zijn eveneens verplicht om hierover te rapporteren.

Daarnaast is elke producent (inclusief invoerder) van EEA verplicht om te rapporteren over de hoeveelheden EEA die op de markt werden gebracht en AEEA die ontvangen werden in het kader van de aanvaardingsplicht.

Voor deze rapporteringsverplichting werd de online registratie- en rapporteringstool BeWeee ontwikkeld. U dient jaarlijks voor 1 juli te rapporteren aangaande het afgelopen jaar (in 2019 rapporteert u over 2018).

Een beknopt overzicht over hoe u zich kunt registreren, hoe u een nieuwe rapportering kunt starten of indienen, vindt u in de 'Overzichtskaart BeWeee'. U kunt deze pdf downloaden rechts op deze pagina.

Validering en verklaring conformiteit

Indien u rapporteert in de REP-tool van Recupel, dan wordt u in opdracht van Recupel geaudit. Maar! Sinds 2014 geldt de verplichting dat alle gerapporteerde cijfers moeten worden gevalideerd, gepaard gaande met een controle of u volgens de geldende regelgeving omgaat met AEEA. Ook voor wie rapporteert in BeWeee geldt deze verplichting om de vijf jaar! Een lijst met keuringsinstellingen geaccrediteerd volgens ISO-17020 vindt u hier.
 
Responsive Image