Verminderen van (rest)afval

Afval van Oekraïense vluchtelingen: huishoudelijk of bedrijfsafval?

Nu vele vluchtelingen uit Oekraïne ons land bereiken, komen ook vragen rond de status van het afval dat zij produceren. In dit document bekijken we verschillende scenario’s, afhankelijk van de woonvorm van de vluchteling.


Nooddorp

Naar analogie met toeristische infrastructuur is het geproduceerde afval bedrijfsafval. Ook vakantieparken produceren bedrijfsafval, tenzij voor alle huisjes een apart kadastraal inkomen is bepaald, apart onroerende voorheffing wordt betaald en de uitbating beperkt is tot het beheer/verhuur van de huisjes (dus geen restaurant, zwembad, animatie… gelinkt aan de uitbating van de huisjes). Deze drie voorwaarden zijn niet voldaan bij een nooddorp dus beschouwen we het afval van de bewoners als bedrijfsafval.

Bestaande grote leefgemeenschappen

Wanneer vluchtelingen terecht kunnen in rusthuizen, kloostergemeenschappen… geldt de regeling voor deze leefgemeenschappen. Ze zijn in geen geval een gezin, zijn vaak voorzien van een grootkeuken… en produceren bedrijfsafval.    

Tijdelijke groepsopvang

Grote ruimtes (sporthal…) omgebouwd om vluchtelingen te ontvangen en te voorzien van bed, bad en brood produceren bedrijfsafval.

Opengestelde hotels

Het afval dat vrijkomt bij een hotel is bedrijfsafval, ongeacht of er vluchtelingen of toeristen verblijven.

Sociale woningen

Soms is het mogelijk om het renoveren van sociale woningen nog even uit te stellen waardoor vluchtelingen tijdelijk kunnen verblijven in de woningen. In normale omstandigheden zijn de bewoners van sociale woningen gebonden aan de burgerrechten en -plichten. Zij zijn geregistreerd, ontvangen een belastingsbrief, betalen voor hun afval… eventueel met regelingen voor betalingen via een OCMW… Hun afval is huishoudelijk afval.

Het openstellen van sociale woningen voor vluchtelingen van Oekraïne wordt beheerd door een overkoepelende organisatie zoals een lokaal bestuur, het OCMW, sociale huisvestingsmaatschappijen… 

‘Vluchtelingen’ kennen hier verschillende statussen: erkend vluchteling, tijdelijk ontheemde, tijdelijk zonder papieren… met een tijdelijke verblijfskaart, tijdelijke bescherming, subsidiaire bescherming… Afhankelijk van hun status kunnen/moeten zij al dan niet voldoen aan financiële verplichtingen.

De vluchtelingen kunnen gebruik maken van de huishoudelijke inzamelrondes. Zij kopen of krijgen daarvoor de nodige afvalrecipiënten (zakken/containers). De gemeente/beheerder heeft de mogelijkheid om de vluchtelingen tijdelijk te ontlasten van de kosten voor hun afvalbeheer (gedurende de status van tijdelijk ontheemde, tot 4 maart 2023). Het geproduceerde afval is huishoudelijk afval.

In geval van gewichtsdiftar is een gedetailleerde registratie mogelijk met een koppeling met de bewoners (chip in container…). De gemeente/beheerder heeft de mogelijkheid om voor deze registratie een aparte categorie op te maken (op naam van de gemeente, de beheerder…), in afwachting van de registratie van de vluchtelingen. 

Private woningen

Gezinnen kunnen een huis, dat ze al dan niet zelf bewonen, openstellen voor Oekraïners. 
Meer info daarover vind je op de site van Wonenvlaanderen.be.


 

Team Lokaal Materialenbeheer