Producten onder UPV

Afvalolie

Het aanvaardingsplichtconvenant voor afvalolie legt strengere verwerkingsdoelstellingen op.


Sinds 26 februari 2020 is het aanvaardingsplichtconvenant voor afvalolie van kracht. Zo’n  convenant is een verbintenis tussen de OVAM en één of meer organisaties die producenten of invoerders vertegenwoordigen waarop de aanvaardingsplicht van toepassing is. Het convenant legt meer concreet de wijze vast waarop de producenten aan hun aanvaardingsplicht voldoen.

Strengere verwerkingsdoelstellingen 

Het convenant afvalolie geldt voor een termijn van acht jaar. Het document zet verder in op de uitstekende inzameling en verwerking van afvalolie en legt strengere verwerkingsdoelstellingen op. Valorlub blijft op post als beheersorganisme.

Meer informatie 

  • Raadpleeg het aanvaardingsplichtconvenant.
  • Meer info over het inzamelsysteem en de resultaten? www.valorlub.be
Responsive Image