Wat doen we?

Behoud van biomassa en het voorkomen van voedselverlies

Grondstoffen en producten zetten we zo hoogwaardig mogelijk in en we gaan de strijd aan tegen voedselverlies.

De biomassakringloop is een cruciaal onderdeel van de circulaire economie. We moeten de kringloop zo organiseren dat ze voedsel, grondstoffen, energie en natuurwaarde kan bieden zonder dat de kringloop wordt uitgeput.

De OVAM draagt bij tot de instandhouding van deze kringloop door een beleid te ontwikkelen rond het voorkomen en beheren van

  • voedsel(rest)stromen van producent tot en met consument;
  • biomassa(rest)stromen die ontstaan in het groen-, natuur-, bos- en landschapsbeheer;
  • hout(rest)stromen van industrie en huishoudens.

Het actieplan voedselverlies en biomassareststromen 2021 – 2025 formuleert de belangrijkste beleidsacties voor deze drie thema’s.

Team Bio