Europese en internationale werking

Beleidsbeïnvloeding op Europees en internationaal niveau

Via het Coördinatiecomité Internationaal Milieubeleid (CCIM) werken we nauw samen met de andere gewesten en de federale overheid. Op die manier willen we het Belgisch standpunt zo goed mogelijk naar voor laten komen en de transitie naar een circulaire economie en een ambitieus afval, materialen en bodembeleid op Europees en internationaal niveau realiseren. Het CCIM organiseert tweemaal per jaar een ‘stakeholder’s dialogue’ met de verschillende Belgische maatschappelijke actoren. Deze dialoog is een uitwisselingsplatform tussen de federale overheid en de gewesten met de vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties, ngo’s en vakbonden. De doelstelling is om voor elk nieuw Europees voorzitterschap (elke zes maanden) informatie uit te wisselen met de stakeholders over prioritaire en/of actuele Europese en multilaterale dossiers.
Eens vormgegeven zorgen we voor een correcte implementatie van regelgeving, de rapportering en het behalen van de gestelde beleidsdoelstellingen.

 

Team internationaal beheer