Bodemkwaliteit garanderen en versterken

Bodemzorg in 4D

De OVAM startte in het voorjaar van 2023 met de evaluatie van het Vlaamse Bodemdecreet. Met de inbreng van een brede groep experten heeft dit geleid tot voorstellen om de bodem in de toekomst nog beter te beschermen.

Responsive Image
Het eerste Vlaamse Bodemsaneringsdecreet dateert van 1995 en maakte Vlaanderen de voorbije decennia een toonaangevende Europese regio op het vlak van bodembeheer. Recente maatschappelijke evoluties en de PFAS-crisis toonden aan dat het bestaande kader niet meer volstaat om een antwoord te kunnen bieden aan de huidige uitdagingen. 

Daarnaast groeit er momenteel draagvlak voor een Europese bodemreglementering, iets wat tot op vandaag ontbreekt. Bij de start van het Belgische EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2024 wil Vlaanderen hierop voorbereid zijn. 

Deze uitdagingen en kansen nopen ons om vooruit te kijken. Niet alleen, maar samen met de partners en belanghebbenden die van het Vlaamse bodembeleid een succes gemaakt hebben: deskundigen, onderzoekers, juristen, … In januari van dit jaar startte daarom een multi-disciplinair expertenpanel dat vanuit een geïntegreerde visie een voorstel van aanpassing aan het Bodemdecreet moet voorbereiden, alsook standpunten voor het EU-voorzitterschap. 

Het expertenpanel wordt voor advies bijgestaan door een klankbordgroep met vertegenwoordigers van milieu- en natuurbewegingen, sectorfederaties uit de industrie, andere milieuagentschappen, de vastgoedsector en de lokale besturen. 

Het expertenpanel

Responsive Image
Voorzitter Werner Annaert  Administrateur-Generaal van de OVAM
Responsive Image
Bavo Peeters
Europese Commissie DG Environment - Expert Europees bodembeleid 
Responsive Image
Bernard Deltour
Advocaat Milieurecht bij Industrious Law Firm met expertise in de regelgeving van Brussel en Wallonië
 
Responsive Image
Cathy Berx
Provinciegouverneur Antwerpen 
Responsive Image
Elisa Vermeulen
Consultant bij Ossiado met expertise in bodemuitdagingen rond grondverzet en bodemzorg
Responsive Image
Ellen Van De Vijver
Prof UGent Bio-ingenieurs-wetenschappen – Expert bodemdata
Responsive Image
Stefaan Vanhille
Vertegenwoordiger van de sectorfederatie ‘Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders’
Responsive Image
Tom Malfait
Advocaat Omgevingsrecht bij LDR 
Responsive Image
Erik Smolders
Prof KUL Bio-ingenieurs-wetenschappen – Expert milieuchemie bodemkunde en milieutoxicologie
Responsive Image
Jan Bronders
VITO – Expert in milieukundige modellering en hydrogeologie
Responsive Image
Margot de Cleen
Beleidsexpert duurzaam bodemgebruik bij Rijkswaterstaat Nederland
 
Responsive Image
Stefaan Baeteman
Brownfield-onderhandelaar Departement Omgeving en adviseur ‘Ruimte en omgeving’
Responsive Image
Tom Wuyts
Vertegenwoordiger van de sectorfederaties  ‘Vereniging van Erkende bodemsaneringsdeskundigen’ en ‘Vereniging Onafhankelijke Bodemkundige Advies- & Studiebureaus’ 
Responsive Image
Ann Cuyckens
OVAM - Afdelingshoofd Bodembeheer (ondersteuning)
Responsive Image
Johan Ceenaeme 
OVAM – Expert Staf Bodembeheer  (ondersteuning)
 
Responsive Image
Peter Luypaers
Advocaat Milieurecht met pensioen en secretaris

Tijdslijn

Dit voorjaar focuste het panel zich op de brede vraag: wat beschouwen we als een gezonde bodem? Zowel vanuit het perspectief van bodemgezondheid (erosie, ecosysteemdiensten,..), als vanuit de relatie met de gezondheid van mens en omgeving.

>> Bekijk hier de presentatie van het tussentijds verslag van het expertenpanel. 

In het najaar zal het panel zich over meer concrete vraagstukken buigen, bijvoorbeeld hoe kunnen complexe procedures vereenvoudigd -en waar mogelijk versneld- worden, of hoe moet Vlaanderen verder omgaan met de aanpak van het resterende historische bodempassief? 
Standpunten expertenpanel
Alle leden van het expertenpanel spreken in eigen naam en binden zich niet aan een instantie noch aan een orgaan. 

Bodemzorg in 4D

Hebt u een vraag voor dit team? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015/284 458