UPV

Convenant

Nagenoeg alle producenten voeren hun aanvaardingsplicht via een gezamenlijk systeem uit. Dit collectief systeem wordt vormgegeven in een onderhandelde overeenkomst tussen de OVAM en de betrokken sector. Dit noemen we de aanvaardingsplichtconvenant.