Studies en cijfers

Duurzaamheidskader hout

Hout is een beperkt beschikbare grondstof. Het is daarom belangrijk dat het zo lang mogelijk in de biomassakringloop blijft en haar waarde behoudt.


Volgens het principe van de cascade van waardebehoud bestaat de strategie om biomassa(rest)stromen hoogwaardig in te zetten uit meer preventie, meer selectieve inzameling en meer hoogwaardige valorisatie. Voor de kringloop hout(rest)stromen van industrie en huishoudens betekent dit:
 
  • Preventie en hergebruik. Ecodesign, upcycling, reparatie en hergebruik zijn een prioriteit. Ze zijn cruciaal om te voorkomen dat houtproducten worden afgedankt;
  • Selectieve inzameling. Houtafval uit huishoudelijk en bedrijfsafval krijgt na selectieve inzameling of nasortering een herbestemming als materiaal of energiebron;
  • Valorisatie. De valorisatiestap bij houtafval zit in recyclage en innovatieve materiaaltoepassingen.
    Energietoepassingen zijn de allerlaatste optie en vormen een sluitstuk voor niet-recycleerbare houtafvalstromen. 
>> Lees verder in het actieplan.

Team Bio