Wie zijn we?

Missie, visie en waarden


Missie en visie

De OVAM is een Vlaamse overheidsdienst die ervoor zorgt dat we in Vlaanderen op een doordachte en milieubewuste manier omgaan met afval, materialen en bodem. We geven richting aan het beleid rond afval, materialen en bodem en beïnvloeden zo de uitvoering van de wetgeving.

Onze bodem beschermen we door de bodemkwaliteit in Vlaanderen te controleren, verontreinigingen te voorkomen en bodemsaneringen ambtshalve uit te voeren.

We helpen gezinnen en bedrijven om afval te vermijden en juist te sorteren. Samen met alle Vlamingen werken wij aan een circulaire economie, om zo de levensduur en het hergebruik van producten en grondstoffen te maximaliseren.

Waarden

De Vlaamse overheid wil uitblinken als een waardegedreven organisatie. De vier waarden (openheid, daadkracht, vertrouwen en wendbaarheid) kleuren de missie en visie, geven richting aan het beleid en beïnvloeden ook de dienstverlening. Voor de OVAM zijn deze vier waarden cruciaal: 

 • Daadkracht
  We doen wat we zeggen. We nemen beslissingen en voeren deze kordaat en gezwind uit. We grijpen opportuniteiten en leggen daarbij de nodige durf aan de dag om de best mogelijke oplossingen te realiseren.
   
 • Openheid
  We zeggen wat we doen en houden er een integere en eerlijke houding op na. We houden de vinger aan de pols van de maatschappij en voeren in open dialoog een beleid dat we samen met onze belanghebbenden waarmaken.
   
 • Wendbaarheid
  We reageren alert op ontwikkelingen in de maatschappij. We zijn bereid onszelf in vraag te stellen en indien nodig onze organisatie en werking aan te passen. We zijn een flexibele organisatie die haar talenten slim inzet.
   
 • Vertrouwen
  We zijn een betrouwbare partner waar je steeds op kan rekenen. Wij spreken uit één mond, een woord is een woord. Dat is de basis voor onze samenwerking.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De OVAM streeft naar een duurzaam afval- en materialenbeheer en een propere bodem in Vlaanderen. Hiermee draagt ze bij aan de transitie naar een duurzame toekomst en een circulaire economie. Duurzaamheid is de 'core business' van de OVAM. We trekken deze lijn door in onze bedrijfsvoering.