Wie zijn we?

Overheidsopdrachten


De OVAM maakt haar overheidsopdrachten bekend door middel van e-notification en ontvangt offertes door middel van e-tendering.

Op het platform van e-procurement vindt u alle OVAM-overheidsopdrachten met bekendmaking.