Studies

Proeftuin circulair bouwen

De OVAM ondersteunt de bouwsector in zijn transitie naar circulair bouwen met praktijkgericht onderzoek. Samen met Vlaanderen Circulair richtte ze de Proeftuin circulair bouwen op die als opdracht meekreeg om beleid- en praktijkaanbevelingen uit te werken op basis van onderbouwde praktijkervaringen en onderzoeksresultaten.


Om in de toekomst duurzaam bouwen te verzekeren, moet de bouwsector anders omgaan met grondstoffen en materialen. Zo zullen we nog meer dan vandaag materialen moeten “ontginnen” uit het bestaande patrimonium van bouwwerken. Op langere termijn moeten we anders en meer veranderingsgericht bouwen. 

De Proeftuin circulair bouwen tracht deze 2 perspectieven van circulair bouwen te verbinden.

In een eerste fase bestudeerde de Proeftuin het theme Urban Minning. Vertrekkend vanuit de huidige bouw- en slooppraktijk werd onderzocht hoe Urban Mining als concept en begrip in de bouwsector beter ingang kan vinden en hoe alle kosten en baten (her)verdeeld kunnen worden om bouwmaterialen te recupereren voor nieuwe hoogwaardige bouwtoepassingen.

In een tweede fase spitste de Proeftuin zich toe op het ontrafelen van opportuniteiten en belemmeringen voor veranderingsgericht (ver)bouwen. De focus lag op 3 invlashoeken: veranderingsgerichte bouwoplossingen, circulaire businessmodellen en de rol van (lokale) besturen.  

Deze inzichtingen van het onderzoek werden vertaald naar vier handleidingen voor de (ver)bouwpraktijk en het lokale beleid: 
1. Praktijkgids Circulair Bouwen - Met vertrouwen innovatieve oplossingen toepassen.
2. Draaiboek Circulair aanbesteden - Een juridische FAQ.
3. Draaiboek Circulaire businessmodellen - sleutel mee aan de synergiën voor een circulaire bouw
4. Beleidsmatrix circulair bouwen - inspirerende acties voor lokale besturen.

Deze handvaten en meer over de Proeftuin vindt u op de website van Vlaanderen circulair. 

Team bouw