Producten onder UPV

Verpakkingen

Tegen 2025 moeten alle verpakkingen die op de markt komen herbruikbaar, recycleerbaar of composteerbaar zijn. Eind 2023 is er een tussentijdse evaluatie met daaraan gekoppelde consequenties.


We zorgen ervoor dat de verpakkingssector zijn ambitieuze engagementen nakomt en onze focus ligt op handhaving. Ook de andere betrokken sectoren moeten actief en financieel bijdragen aan de strijd tegen zwerfvuil. We stimuleren een actief overleg tussen voedings- en verpakkingsindustrie, lokale overheden en horeca om slimmere en afvalarme ondernemingsmodellen te ontwikkelen voor consumptie buitenshuis. 

Fost Plus 

Fost Plus is verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpakkingen in BelgiĆ«. Bedrijven kunnen zich aansluiten bij Fost Plus om aan hun terugnameplicht te voldoen. 

VAL-I-PAC

VAL-I-PAC geeft een premie aan bedrijven die inspanningen leveren om hun verpakkingsafval van bedrijfsmatige oorsprong te sorteren.