Ga terug

2 miljoen euro voor cofinanciering van bodemsanering

Nieuwsbericht · Mar 21, 2023 9:20:00 AM
gras

Veel bedrijven, particulieren en openbare besturen hebben te maken met bodemverontreiniging door bijvoorbeeld risicoactiviteiten in het verleden of een lekkende ondergrondse tank. In 2013 kwam de OVAM met de mogelijkheid tot cofinanciering: financiële steun voor de sanering van historisch verontreinigde gronden.

Deze cofinanciering is nog niet bekend genoeg. Hier zetten we ze opnieuw in de kijker. Al zijn er heel wat voorwaarden aan verbonden, toch loont het de moeite om na te kijken of u aanspraak kunt maken op deze subsidie. U kunt er een deel van de kosten mee terugvorderen die u de afgelopen twee jaar maakte om de verontreiniging op uw perceel of percelen te verwijderen.

Wanneer komt u in aanmerking voor cofinanciering?

Algemene voorwaarden

 • Een oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek moet eerst hebben uitgewezen dat uw grond inderdaad ernstig verontreinigd is en de noodzaak bestaat om die te saneren. 7
 • Verder moet blijken dat de verontreiniging historisch of overwegend historisch van aard is, concreet: geheel of gedeeltelijk gebeurde voor 1995.

Specifieke voorwaarden

 • Ofwel heeft u de grond vóór 1 juni 2008 volledig of gedeeltelijk verworven.
 • Ofwel bent u eigenaar geworden na 31 maart 2019 en kwam de voormalige eigenaar ook in aanmerking voor cofinanciering en kan hij dat aantonen. U moet als huidige eigenaar een verbintenis tot uitvoering van de bodemsaneringswerken ondertekend hebben.
 • Voormalige eigenaars van risicogronden moeten bij de overdracht van het terrein een verbintenis tot uitvoering van de bodemsanering ondertekend hebben.
 • Voormalige eigenaars van niet-risicogronden moeten de bodemsaneringswerken uitvoeren waartoe ze volgens het Bodemdecreet verplicht zijn.
 • Als huidige of voormalige eigenaar heeft u enkel recht op cofinanciering als u ook effectief de kosten van de bodemsanering draagt en vooruitbetaalt.

Wanneer komt u niet (meer) in aanmerking voor cofinanciering?

 • U heeft als eigenaar vrijstelling van saneringsplicht verkregen. Heeft u maar een gedeeltelijke vrijstelling, dan kunt u  nog steeds cofinanciering aanvragen voor de historische bodemverontreiniging waarvoor u geen vrijstelling kreeg.
 • Minder dan dertig jaar geleden   heeft u als eigenaar zelf de bodemverontreiniging veroorzaakt of heeft de rechtsvoorganger dat gedaan.
 • De OVAM stelde tegen u als eigenaar een pv of verslag van vaststelling op wegens schendig van het Bodemdecreet of VLAREBO.
 • Uw onderneming voldoet niet aan de voorwaarden voor de de-minimissteun.
 • Als er een sectorfonds bestaat.

Over welk bedrag gaat het bij cofinanciering?

De subsidie bedraagt 35 % van de bodemsaneringskosten voor ondernemingen en 50 % voor niet-ondernemingen. De OVAM kent per cofinancieringsaanvraag maximaal 200 000 euro toe. Als u een aanvraag voor meerdere dossiers van bodemverontreiniging indient, kan het totale bedrag van de cofinanciering over een periode van drie kalenderjaren niet hoger liggen dan 200 000 euro.

Voor kalenderjaar 2023 heeft de OVAM een budget van 2 miljoen euro voor cofinanciering uitgetrokken.

Meer info, ook over hoe u uw aanvraag kan indienen: cofinanciering (vlaanderen.be) 

Met vragen kunt u terecht op dit mailadres: cofinanciering@ovam.be.
 

Team pers & communicatie

Voor persvragen kan u hier contact opnemen.

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140