Ga terug

Aangepast onderzoeksprotocol “Onderzoeksprotocol verkennend bodemonderzoek naar PFAS-verontreiniging door fluorhoudend blusschuim en t.h.v. PFAS-verdachte risicolocaties”

Nieuwsbericht · Apr 12, 2024 3:41:00 PM
blusschuim

Wij raden iedereen die de DAEB-methodiek toepast om dit aangepaste onderzoeksprotocol zeer grondig door te nemen. Neem zeker de concrete voorbeelden door. 
Daarnaast zijn enkele kleinere wijzigingen en aanvullingen doorgevoerd en zijn ook de toetsingstabellen aangepast.

De aangepaste versie van het onderzoeksprotocol vindt u hier.

Tot 31 mei 2024 kan u nog rapporten met toepassing van het bestaande onderzoeksprotocol (in werking sinds 19 april 2022) indienen. Vanaf 1 juni 2024 zal enkel het aangepaste onderzoeksprotocol (in werking sinds 15 april 2024) van kracht zijn. 

Indien onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een decretaal oriënterend bodemonderzoek is steeds de onderzoeksstrategie conform de standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek van toepassing. Dit zowel voor PFAS verdachte locaties als voor andere risicolocaties/verdachte stoffen. 

We benadrukken nogmaals dat u bij vaststelling van een verontreiniging met PFAS tijdens een oriënterend bodemonderzoek ook de methodologie DEAB moet uitvoeren zoals opgenomen in dit onderzoeksprotocol.

Bij vragen of onduidelijkheden kan steeds u steeds contact opnemen met de in colofon vermelde contactpersonen.

Bodembeheer