Ga terug

Aangepast onderzoeksprotocol PFAS

Nieuwsbericht · Dec 13, 2021 2:05:00 PM
brandweerkazerne

Op 12 augustus 2021 is het onderzoeksprotocol voor verkennende onderzoeken op brandweerkazernes, brandweeroefenterreinen en locaties waar zware branden met fluorhoudend schuim gepubliceerd op de website.

Na evaluatie is dit onderzoeksprotocol op een aantal vlakken bijgestuurd. Voorts is het protocol uitgebreid met richtlijnen met betrekking tot onderzoek op PFAS-verdachte risicolocaties zoals PFAS verwerkende of gebruikende industrie, waterzuivering, stortplaats, afvalverbranding, grond recyclage centra en slibverwerking

Met dit protocol wil de OVAM een uniforme wijze van interpreteren en rapporteren bevorderen. Verkennende bodemonderzoeken die vanaf 1 januari 2022 ingediend worden moeten opgemaakt worden volgens dit nieuw onderzoeksprotocol.

Indien onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een decretaal oriënterend bodemonderzoek, is steeds de uitgebreidere onderzoeksstrategie conform de standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek van toepassing. Dit zowel voor PFAS verdachte locaties als voor andere risicolocaties/verdachte stoffen.

Bij vragen of onduidelijkheden kan steeds u steeds contact opnemen met de in protocol vermelde contactpersonen.

Het aangepaste onderzoeksprotocol vindt u hier.

Bodembeheer