Ga terug

Aangepast onderzoeksprotocol verkennende bodemonderzoeken PFAS

Nieuwsbericht · Apr 4, 2022 10:51:00 AM
grond - bodem

In december 2021 is het onderzoeksprotocol “Onderzoeksprotocol verkennend bodemonderzoek naar PFAS-verontreiniging door fluorhoudend blusschuim en t.h.v. PFAS-verdachte risicolocaties” gepubliceerd op de website.


Omwille van de aangepaste toetsingswaarden voor PFOS en PFOA in de bodem en PFAS in het grondwater (zie ander artikel in deze richtlijnen voor bodemsaneringsdeskundigen) is het onderzoeksprotocol aangepast. 


Specifiek is de berekeningswijze van de verschillende concentratie-indexen die gebruikt worden voor de toepassing van de DAEB-methodiek en de prioriteitsbepaling gegeneraliseerd en aangepast. Wij raden aan om zeker de concrete voorbeelden na te lezen. Verder zijn hier en daar kleinere wijzigingen en aanvullingen doorgevoerd. 


Wij adviseren iedereen die meewerkt aan het uitvoeren en opmaken van verkennende bodemonderzoeken om dit onderzoeksprotocol zeer grondig door te nemen. 

Indien onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een decretaal oriënterend bodemonderzoek is steeds de onderzoeksstrategie conform de standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek van toepassing. Dit zowel voor PFAS verdachte locaties als voor andere risicolocaties/verdachte stoffen. We benadrukken nogmaals dat u bij vaststelling van een verontreiniging met PFAS tijdens een oriënterend bodemonderzoek ook de methodologie DEAB moet uitvoeren zoals opgenomen in dit onderzoeksprotocol.


Bij vragen of onduidelijkheden kan steeds u steeds contact opnemen met de in het onderzoeksprotocol vermelde contactpersonen.

Bodembeheer