Ga terug

Aangepaste code van goede praktijk aanvullende richtlijnen BBO voor bodemverontreinigingen met PFAS

Nieuwsbericht · Apr 12, 2024 3:33:00 PM
gezonde grond

Op basis van de opgebouwde ervaring en in overleg met de sectorfederaties VOBAS en VEB is de code van goede praktijk licht bijgestuurd.

Deze code van goede praktijk vult de bestaande documenten aan, zoals bijvoorbeeld de standaardprocedure voor beschrijvend bodemonderzoek en de code van goede praktijk ‘Methodologie DAEB, risico-evaluatie en risicogebaseerde terugsaneerwaarden’. Deze richtlijnen zijn specifiek om een beschrijvend bodemonderzoek voor een bodemverontreiniging met PFAS uit te voeren.

Tot 31 augustus 2024 kan u nog beschrijvende bodemonderzoeken gebaseerd op de bestaande code van goede praktijk (in werking sinds 15 mei 2022) indienen. Vanaf 1 september 2024 zal enkel de nieuwe code van goede praktijk (in werking sinds 15 april 2024) van kracht zijn. 
De aangepaste code van goede praktijk vindt u hier.


Bij vragen of onduidelijkheden kunt steeds u steeds contact opnemen met de in de colofon vermelde contactpersonen.

Bodembeheer