Ga terug

Aanmoediging gebruik Tersanafonds

Nieuwsbericht · May 16, 2024 10:24:00 AM
Tersana logo

Sectorfondsen zoals Tersana zijn een belangrijke speler bij de ontzorging van de garagisten. Fondsen zoals Tersana staan dicht bij de praktijk en kennen de praktijk van hun sector het best. Het is belangrijk dat u mee over deze ontzorgingsmogelijkheid informeert. Uiteindelijk willen we allemaal een tevreden garagist met een onderzochte en gesaneerde bodem. Dit biedt de beste slaagkansen voor de aanpak van verontreinigde bodems en het bereik van onze doelstellingen.
 
Blijkbaar sijpelt de informatie over een tussenkomst van Tersana helaas niet altijd door. Zo gebeurde dit bijvoorbeeld ook bij een voormalige onderhoudswerkplaats voor vrachtwagens. Sinds 2022 werd een BBO uitgevoerd, een BSP opgesteld en de bodemsaneringswerken uitgevoerd. De bodemsaneringsdeskundige heeft zijn klant blijkbaar nooit geïnformeerd over Tersana. Deze persoon nam uiteindelijk zelf contact op met het fonds. Met tussenkomst van Tersana zou hij minimaal € 40.000 hebben uitgespaard.
Dit is één van de vele voorbeelden waarbij de saneringsplichtigen onterecht niet worden doorverwezen naar een bodemsaneringsfonds.
 
Dit is een heel spijtige zaak en stelt de bodemsector niet in een mooi daglicht.
 
Vandaar toch nog eens deze oproep om de klant over alle mogelijkheden te informeren. Dank aan alle bodemsaneringsdeskundigen die deze rol op die manier wel ter harte nemen.
 
Voor de volledigheid verwijzen we nog eens naar ons nieuwsbericht van 28 november vorig jaar: de aanmeldingsperiode bij Tersana loopt tot 31 januari 2025.
Noteer hierbij ook dat cofinanciering niet kan worden toegekend aan dossiers die in aanmerking komen bij een bodemsaneringsfonds.

Bodembeheer