Ga terug

Beoordeling bodemonderzoek 3M wijst op noodzaak tot bodemsanering in Zwijndrecht en Beveren

Nieuwsbericht · Apr 7, 2022 10:19:00 AM
Kaart zones Zwijndrecht en Beveren 3M

Op 10 februari ontving de OVAM het verslag van het eerste gefaseerd, beschrijvend
bodemonderzoek (BBO) voor de PFAS-verontreiniging in Zwijndrecht van de erkende
bodemsaneringsdeskundige van 3M. In dit onderzoek werd de verontreiniging in het vaste deel
van de aarde onderzocht in de woon- en landbouwgebieden in Zwijndrecht en Beveren. De
OVAM riep 3M in 2019 op tot dit nieuw onderzoek nadat de European Food Safety Authority
(EFSA) aanzienlijk strengere PFAS-waarden in het vooruitzicht had gesteld. De OVAM heeft het
onderzoek de voorbije weken beoordeeld en voor advies voorgelegd aan diverse overheden,
instellingen en de betrokken lokale besturen. De conclusie luidt dat er sprake is van ernstige
bodemverontreiniging waarbij humaan-toxicologische risico’s niet uitgesloten kunnen worden
voor een gebied dat zich uitstrekt over de gemeenten Zwijndrecht en Beveren.

Lees hier het persbericht.

Woordvoerder

Jan Verheyen

Hebt u een persvraag? Stel ze hier:

Adres
Stationsstraat 110
2800 Mechelen
Route en bereikbaarheid
Telefoon
015284140